Oscylatory – czyli podstawowe wskaźniki trendu

Zgodnie z definicją, oscylatory są jednymi z podstawowych wskaźników wykorzystywanych na rynku Forex. Pozwalają one na określenie, w którym stadium znajduje się dany trend, oraz pozwalają określić prawdopodobieństwo jego wzrostu bądź spadku w przyszłości. Wszystkie oscylatory na wykresie, pełnią funkcję analizy danych historycznych, na podstawie których możliwe jest przewidywanie przyszłości wykresu.

Rodzaje oscylatorów

Najpopularniejsze oscylatory, wykorzystywane przez traderów Forex, to m.in.

  • RSI
  • stochastyczne
  • CCI
  • MACD
  • Wiiliams%R

Wszystkie z nich dostępne są na platformie Saxo, umożliwiającej handlowanie walutami na rynku walutowym Forex. Część z oscylatorów wykorzystywana jest jako rodzaj alarmu, które po gruntownej analizie sygnalizują zbliżającą się zmianę na rynku. Same oscylatory podzielić można na wyprzedzające oraz opóźnione. Wyprzedzające, zgodnie z nazwą, wskazują na sygnały jeszcze przed pojawieniem się nowego trendu (bądź odwróceniem już trwającego). Zaliczamy do nich m.in. oscylatory RSI, Stochastic oraz Wiiliams%R. Oscylatory opóźnione to te wysyłające sygnały już po rozpoczęciu nowego trendu, w celu śledzenia go. Jest to m.in. MACD.

Wskaźniki techniczne – pozostałe narzędzia analizujące

W parze z oscylatorami idą tzw. wskaźniki techniczne, czyli specjalistyczne narzędzia, które, podobnie jak oscylatory, poddają gruntownej analizie wszelkie dane historyczne za pomocą funkcji statystycznych. Najbardziej rozpowszechnione wskaźniki to m.in. wstęgi Bollingera, punkty pivot oraz średnie kroczące.

Zasady działania oscylatorów

Zasada działania wszystkich dostępnych oscylatorów jest prosta i polega na zakupie waluty w momencie, gdy oscylator znajduje się w tzw. strefie wyprzedania instrumentu, oraz na sprzedaży waluty, gdy oscylator jest w strefie wykupienia instrumentu. W pierwszej sytuacji, na rynku Forex, w obecnej sytuacji mniejsza liczba osób zainteresowana jest kupnej waluty, ze względu na jej wysoką ceną. W związku z tym trend wzrostowy stopniowy zacznie tracić na sile, co wiąże się z tzw. odwróceniem trendu. Warto łączyć sygnały płynące z różnego rodzaju oscylatorów, takich jak RSI czy Stochastic, w celu uzyskania lepszych rezultatów.

Rozbieżność – czym jest i dlaczego jest ważna?

Rozbieżność, nazywana także dywergencją, jest różnicą pomiędzy ceną a wskaźnikiem technicznym. Zachodzi ona w przypadku, gdy cena danego instrumentu idzie w przeciwnym kierunku niż wskaźnik techniczny. Warto zwracać uwagę na rozbieżności ze względu na fakt, iż mogą być one sygnałem do osłabienia się danego trendu cenowego bądź nawet odwrócenia trendu.