ISO 14001:2015 – korzyści dla firm

W związku z zmianami klimatycznymi rośnie presja ze strony organów publicznych i regulacyjnych na wdrażanie rozwiązań, które wspierają środowisko. ISO 14001 pomaga organizacji stać się bardziej ekologiczną i wprowadzić system ciągłego doskonalenia w tym zakresie. Oprócz oczywistych i znaczących korzyści dla planety, dlaczego jeszcze firmy powinny rozważyć wdrożenie tego standardu?

Czym jest ISO 14001? 

ISO 14001 to międzynarodowy standard, który opiera się na Systemie Zarządzania Środowiskowego (EMS). Organizacje używają tych ram do ustalania własnych celów wydajnościowych wraz z procedurami i kontrolami w celu zapewnienia zrównoważonych operacji biznesowych. ISO 14001 można skutecznie łączyć z innymi standardami, w szczególności z bardzo znanym ISO 9001. Pomaga to stworzyć kompletne rozwiązanie wpływające na ciągły rozwój przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach jednocześnie. 

Kto powinien rozważyć ISO 14001? 

Podobnie jak w przypadku wszystkich uznanych na całym świecie norm, ISO 14001 jest bardzo popularna ze względu na swój ogólny charakter, co czyni ją odpowiednią dla wszystkich rodzajów działalności. Od biura, które chce zmniejszyć zużycie energii, po dużą fabrykę, która chce usuwać odpady produkcyjne – ten standard jest jednym z najlepszych sposobów, aby firmy stały się przyjazne dla środowiska, bez konieczności wprowadzania kosztowych zmian. 

Do prawidłowego wdrożenia tego standardu niezbędne jest doświadczenie audytora wewnętrznego ISO 14001. Osoby, które zainteresowane są szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/audytor-wewnetrzny-szs-iso-140012015/

Korzyści z ISO 14001

1. Zmniejszone koszty energii i materiałów 

Poprzez wybór odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie ilości odpadów procesy produkcyjne stają się bardziej wydajne i opłacalne. 

2. Niższe koszty gospodarki odpadami 

Przy mniejszej ilości odpadów wytwarzanych przez firmę koszty usuwania ich i przetwarzania poza zakładem są znacznie niższe.  

3. Zgodność z przepisami 

ISO 14001 wpisuje się w normy prawne, dzięki czemu firma może spełniać cele środowiskowe określone przez władze lokalne i międzynarodowe. 

4. Lepszy wizerunek firmy 

Klienci coraz częściej wymagają od firm, by te działały w sposób zrównoważony i niezagrażający środowisku.