Produkty oboczne produkcji oleju sojowego jako pasza dla trzody chlewnej

Produkty sojowe są doskonałym źródłem białka dla świń, ponieważ ich profile aminokwasowe uzupełniają profile ziaren zbóż.

Aminokwasy w białku sojowym są lepiej przyswajalne niż aminokwasy w większości innych białek roślinnych, co powoduje, że mniej azotu znajduje się w nawozie uzyskiwanym od świń karmionych dietami zawierającymi mączkę sojową, niż w przypadku użycia innych źródeł białka. Przetwarzanie śruty sojowej w celu zmniejszenia czynników przeciw odżywczych poprawia strawność składników odżywczych i zwiększa energiczność paszy, a śruta sojowa poddawana fermentacji lub obróbce enzymem może być stosowana w dietach karmionych świniom w zastępstwie mączki rybnej i innych białek zwierzęcych. Mączka sojowa wnosi do diety mniej więcej taką samą ilość energii jak kukurydza, ale wkład energetyczny z pełnotłustej soi i z mączki sojowej jest większy niż w przypadku konwencjonalnej śruty sojowej. Mączka sojowa może zaspokoić całe zapotrzebowanie na aminokwasy w diecie przeznaczonej dla rosnących i dorosłych świń oraz dla macior ciężarnych i karmiących. Jednak włączenie konwencjonalnej śruty sojowej do diet powinno być ograniczone do mniej niż 20 procent, w tym przypadku można stosować sfermentowaną śrutę sojową jako dodatkowe źródło aminokwasów.

Białka w produktach sojowych są również wysoce strawne. Prosięta, wymagają szczególnej troski podczas karmienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany w diecie, których potrzebują. Jednym ze składników, który może zapewnić płynne przejście na karmienie, jest śruta sojowa. Prosięta muszą poradzić sobie ze zmianą z mleka na jedzenie pokarmów stałych, podczas gdy ich układ trawienny nie jest w pełni rozwinięty. Z tego powodu prosięta są bardzo wrażliwe na czynniki przeciw odżywcze w składnikach paszowych. Zapewnienie wysokiej strawności i wysokiej jakości paszy jest konieczne w tym okresie. Można stopniowo przystosowywać prosięta do nowej paszy, dzięki temu stopniowo i powoli ich okład trawienny z czasem przejdzie całkowicie na trawienie pokarmów stałych. Na stronie https://aptrans.pl/sruta-sojowa/ można znaleźć więcej informacji.