Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Osoby, które mają problem ze spłatą swoich zobowiązań, mogą być to przykładowo zobowiązania związane z kredytem, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

W tym przypadku będzie to egzekucja komornicza, która będzie realizowana po wyroku sądu. W przypadku kiedy mamy problem z płatnością, wówczas dobrym pomysłem byłyby negocjacje z bankiem, wyrażenie chęci spłaty, przedstawienie sytuacji finansowej. Jednak jeżeli dłużnik przestaję płacić, nie można się z nim skontaktować czy też uzgodnić formy spłaty zadłużenia, wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Ściąganie wierzytelności przez komornika

Dług mogą ściągać także osoby prywatne, muszą jednak udowodnić w sądzie, iż mają podstawy, aby żądać zapłaty od dłużnika. Często podstawą do tego typu żądań jest pewnego rodzaju umowa, może być to przykładowa umowa sprzedaży czy też pożyczka. Jeżeli wierzyciel wyczerpie możliwości kontaktu, lub polubownego załatwienia sprawy, wówczas może zgłosić sprawę do sądu. Musi zostać wydany tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może rozpocząć działanie. W tym przypadku jest to komornik działający przy odpowiednim sądzie rejonowym, właściwym do zamieszkania dłużnika. Wszystkie działania podejmowane przez komornika regulowane są ściśle przez prawo.

Komornik może ściągać dług z konta bankowego, z wynagrodzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, iż istnieje pewna kwota, która nie może być ściągnięta, może być to przykładowo połowa wynagrodzenia lub kwoty na koncie. Osobie, która posiada umowę o pracę, musi pozostać równowartość przynajmniej najniższej płacy w danym momencie, jednak nie dotyczy to osób, które zalegają z alimentami. W przypadku emerytury komornik może zająć 50%, jednak kwota, która musi pozostać w ciągu miesiąca, to 1217 zł. Jest ona wolna od zajęcia komorniczego, jest to kwota ustalona jako minimum socjalne, która musi pozostać wypłacona emerytowi. Komornik może zajmować także rachunki bankowe, obligacje, akcje, różnego rodzaju udziały.

Osoby, które posiadają wyrok sądu i decyzję o tytule wykonawczym, mogą na własną rękę poszukać komornika, który będzie działał przy określonym sądzie rejonowym. Warto zwrócić uwagę, aby był to dobry komornik warszawa jest miastem, gdzie możemy wybrać wielu doświadczonych komorników, którzy wiedzą, w jaki sposób szybko odzyskać pieniądze od wierzycieli.