Jakie usługi są świadczone przez adwokatów?

Kancelaria to stowarzyszenie prawników praktykujących prawo. Jest to jednostka gospodarcza utworzona przez jednego lub więcej adwokatów w celu wykonywania praktyki prawnej.

Zazwyczaj członkowie kancelarii dzielą się klientami i zyskami. Tradycyjnie kancelarie prawne były spółkami osobowymi. Obecnie kancelarie są zorganizowane na różne sposoby, w zależności od jurysdykcji, w której firma prowadzi działalność. Wyłączna działalność gospodarcza, spółka jawna, korporacje zawodowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie zawodowe to niektóre ze wspólnych ustaleń. Wiele kancelarii ma strukturę hierarchiczną. Partnerzy nadzorują starszych wspólników, którzy z kolei nadzorują swoich wspólników, zazwyczaj młodszych prawników. Kancelarie zatrudniają również asystentów prawnych, aby im pomóc. Współpracownicy są zwykle zatrudnieni na drodze do partnerstwa. Kancelarie prawne świadczą usługi prawne na rzecz osób fizycznych i korporacji. Podstawową usługą świadczoną przez kancelarię jest doradzanie klientom w zakresie ich praw i obowiązków oraz reprezentowanie ich w sprawach cywilnych lub karnych, transakcjach handlowych i innych sprawach, w których występuje się o pomoc prawną.

Usługi prawne są ważnym zagadnieniem dla każdej osoby fizycznej lub firmy, która często napotyka szereg przeszkód prawnych. Kancelarie są czasem podzielone według rodzaju usług prawnych, które adwokat Poznań oferują. Na przykład kancelaria może koncentrować się wyłącznie na sporach sądowych, reprezentując klientów w sprawach sądowych, lub może koncentrować się na kwestiach transakcyjnych obejmujących trudne formalności związane ze sporami dotyczącymi pieniędzy, nieruchomości i ubezpieczenia. Adwokaci zazwyczaj jednak nie przekraczają obszarów praktyki w kancelarii prawnej. Na przykład prawnicy, którzy są przeszkoleni do reprezentowania klientów na rozprawach sądowych i podczas procesów, zwykle pozostają w ramach tego rodzaju praktyki przez cały okres swojej kariery. Podobnie prawnicy zajmujący się transakcjami, którzy zajmują się pracą korporacyjną i innymi pracami tego typu, mogą nigdy nie zobaczyć wnętrza sali sądowej.