Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu jest możliwe

Utrata prawa jazdy za popełnienie wykroczenia, czyli jazdę po spożyciu alkoholu nie będzie aż tak dotkliwą karą, gdyż za taki grozi utrata dokumentu na 12 miesięcy, choć nie jest to reguła. Kolejny egzamin nie będzie więc potrzebny. W prawdziwe tarapaty wpadną osoby, które popełniły przestępstwo, gdyż tutaj kary są surowsze i z prawem jazdy trzeba się rozstać nawet na 15 lat. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia.

Popełniając wykroczenie, można złożyć wniosek do sądu o odstąpienie od wymierzania kary. Ważne jest jednak by wykazać okoliczności łagodzące przemawiające na korzyść oskarżonego. Niekiedy wystarczy, że kierowca okaże skruchę, może poszczycić się brakiem wcześniejszych konfliktów z prawem czy popełnionym wykroczeniem nie wyrządził szkody. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości prawo jazdy można stracić na wiele lat. Oczywiście można je odzyskać, pamiętając, że wniosek do sądu składa się dopiero po upływie co najmniej połowy zasądzonej kary, tylko wtedy ma to sens.

Więcej na ten temat: https://adwokat24h.pl/

Blokada alkoholowa

Wcześniejsze legalne prowadzenie pojazdu będzie wymagało otrzymania zgody sądowej. W tym celu należy złożyć wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami do który organu wydał decyzję o zakazie. Jeśli zostanie on rozpatrzony pomyślnie, kara może zostać skrócona, lecz pod warunkiem, że pojazd zostanie wyposażony w blokadę alkoholową, którą należy kalibrować raz do roku. Często posiadanie blokady jest warunkiem koniecznym, by znów móc wsiąść za kółko. Takie urządzenie to koszt około pięciu tysięcy. Dodatkowo trzeba pamiętać o jego kalibracji raz do roku. Ważne jest, by podczas trwania kary nie zostało złamane prawo, to znaczy ubiegający się o skrócenie zakazu nie był ponownie zatrzymany za jazdę pod wpływem, bez uprawnień czy za jazdę po spożyciu środków odurzających. Sąd przed wydaniem orzeczenia na pewno dokładnie sprawdzić, czy kierowca ma „czystą kartę”. Dobrze za argumentowany wniosek na pewno przyniesie oczekiwany rezultat, zwłaszcza jeśli prawo jazdy potrzebne jest do wykonywania pracy zarobkowej, opieki nad dziećmi czy chorymi rodzicami.