Wdrażanie rozwiązań IT

W tej chwili istnieje już wiele różnych aplikacji. Większość z nich wiąże się z udostępnianiem przetwarzanych informacji pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych.

Ważne jest aby dostosować je do potrzeb klienta, i wdrożyć do działania. Należy określić wymagania dotyczące użyteczności dla użytkowników końcowych, takie jak: czynnik ludzki, estetyka, kolejność, dokumentacja. Im bardziej oczekiwana jest interakcja użytkownika z systemem, tym więcej uwagi należy poświęcić temu zagadnieniu, w tym formułowaniu zadań dla projektantów interfejsów użytkownika i monitorowaniu ich pracy. Należy zdefiniować dopuszczalną częstotliwość możliwych awarii, odporność na awarie, możliwość odzyskiwania po awarii i przewidywalność stabilności systemu. To i następujące problemy są rozwiązywane przez architektów, programistów. Oceniając wymagania dotyczące różnych integracji jednocześnie, należy wziąć pod uwagę, że niektóre indywidualne integracje z dwoma różnymi systemami mogą być ze sobą niezgodne. Kilka jednoczesnych integracji może prowadzić do potrzeby stworzenia bardziej złożonego systemu, który daje możliwość pracy ze wszystkimi systemami jednocześnie. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy jednoczesne integracje dotyczą tego samego obszaru tematycznego lub świadczenia powiązanych usług przykładowo integracja z kilkoma systemami płatności.

Niekiedy dostawca oferuje specjalny interfejs programistyczny, który różni się od innych. Jeśli system ulegnie awarii podczas transmisji, narzędzie integracji musi rozpoznać, kiedy może ponownie wysłać wiadomość. Co więcej, możliwości monitorowania pozwalają systemom automatycznie buforować transmisje, których nie można wysłać, i zapewniają dodatkowe zasoby, aby poradzić sobie z nagłymi wzrostami zapotrzebowania. Integracja systemów może być kosztowna, zarówno pod względem narzędzi, jak i roboczogodzin, ale procesu nie należy uważać za koszt ze względu na korzyści związane z otrzymywaniem danych w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesów biznesowych. Czasem integracja systemów IT może być trudna do zaplanowania, wykonania i zarządzania. Ale przestrzeganie prostych wytycznych pozwala zminimalizować ryzyko, a przedsiębiorstwo może łatwiej korzystać z ulepszonych technologii i aplikacji.