Opiekę nad dziećmi i harmonogram odwiedzin można ustalić przed rozwodem

W toczącej się sprawie rozwodowej ważne jest, aby wiedzieć, czy możliwa jest tymczasowe sprawowanie opieki przez rodzica, który chce uzyskać wyłączną lub podstawową opiekę nad dziećmi.

Jednak ze względu na czas i możliwy konflikt, oboje rodzice zwykle mają wspólny rodzaj pełnej opieki bez wcześniejszego ustalonego porozumienia. Zasadniczo, gdy dwie strony przechodzą przez rozwód, obie strony mają prawnika, który pomaga na każdym etapie procedury sądowej. Jeśli jeden rodzic chce opieki nad dzieckiem, a drugi o to nie wnioskuje, może otrzymać prawo do odwiedzin. Jednak często zdarza się taka sytuacja, że oboje rodzice walczą o wyłączną opiekę nad dziećmi. Dodatkowe ograniczenia czasowe prowadzą do konieczności opieki i odwiedzin obojga rodziców z dzieckiem podczas procesu rozwodowego. Liczba miesięcy lub lat do całkowitego zerwania związku małżeńskiego może utrudniać całą sprawę, a to prowadzi do tego, że dziecko spędza czas z matką i ojcem. Podczas rozwodu jedno z rodziców może starać się o zawarcie tymczasowej umowy o opiekę nad dzieckiem.

Ważne jest, aby interes dziecka był najważniejszym elementem wszelkich rozważań, a sędzia zadecyduje o ostatecznym nakazie opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Jednak ważne jest, aby nie ingerować w relacje rodzicielskie z dzieckiem, co często ma miejsce podczas procesu rozwodowego. Przechodząc przez kolejne etapy, matka lub ojciec mogą rozpocząć proces od próby uzyskania wyłącznej lub podstawowej opieki po rozwodzie. Istnieje możliwość ustalenia tymczasowej opieki nad dzieckiem, które rodzice mogą stworzyć, podpisać i sformalizować w formie pisemnego dokumentu w obecności mediatora lub adwokata. Takie dokumenty może pomóc przygotować kancelaria prawnicza Szczecin. Można również w taki sposób ustalić harmonogram odwiedzin drugiego rodzica. Wszystko zależy od tego, czy rozwodzący się małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia i czy potrafią wziąć pod uwagę dobro i potrzeby swoich dzieci. Porozumienie i wszelkie ustalenia dotyczące uwzględnienia zasad opieki nad dziećmi zwykle mają miejsce, gdy oboje małżonkowie nie mieszkają już razem lub są w prawnej separacji lub po rozwodzie.