Nowoczesne i bezpieczne pilarki do drewna

W wielu zakładach stolarskich wykorzystuje się piły stołowe. To bardzo wygodne narzędzia do cięcia i obróbki drewna. Ważne aby zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Piły stołowe to przede wszystkim niebezpieczne urządzenia elektryczne. Mogą cię poważnie zranić, jeśli staniesz się nieostrożny. Zawsze noś okulary ochronne, zwracaj uwagę na to, co robisz, i nigdy nie trać szacunku dla maszyny. Nie bój się korzystać z narzędzia, ale zawsze pamiętaj, że może uciąć palce, jeśli staniesz się nieostrożny. W pilarkach stołowych można wykorzystać rózne ustawienia, można zastosować ustawienie ostrza tylko nieco wyżej niż górna część materiału, który należy przeciąć. Ta konfiguracja może spowodować nieco więcej wyrwania na spodzie deski i może nieznacznie zwiększyć szansę na odrzut, ponieważ zęby napotykają drewno bardziej pod kątem poziomym niż pionowym. Jest to metoda, którą sugeruję wszystkim, chyba że specjalnie potrzebujesz zapobiegać rozerwaniu. Drugim podejściem jest ustawienie wysokości ostrza znacznie powyżej górnej krawędzi ciętego materiału. Może to nieco zmniejszyć postrzępienie i wyrwanie dna przedmiotu obrabianego, ale jest bardziej niebezpieczne. Jeśli się poślizgniesz, będziesz narażony na skaleczenie. Po skończonej pracy odłącz pilarkę stołową i zabezpiecz miejsce pracy, można wówczas wyregulować pilarkę pod nowy materiał. Następnie podłącz piłę stołową i umieść materiał do cięcia na stole, wyrównując go z prowadnicą, ale nie pozwól, aby materiał dotykał ostrza, dopóki nie włączysz piły, a ostrze nie osiągnie pełnej prędkości. Jeśli materiał styka się z ostrzem, zanim ostrze osiągnie prędkość cięcia, jest to pewny przepis na odrzut.

Prowadź materiał powoli, ale zdecydowanie wzdłuż prowadnicy wzdłuż jednej lub obu rąk, w zależności od tego, co jest konieczne, aby kontrolować materiał, utrzymując go płasko wzdłuż blatu stołu i dokładnie dopasowując do prowadnicy. Podczas zgrywania dużych, grubych desek często będziesz chciał użyć obu rąk, aby poprowadzić materiał na początku, a następnie użyj jednej ręki, gdy cięcie będzie zbliżało się do końca. Dzięki temu zadbamy o własne bezpieczeństwo, różnego rodzaju piły znajdziemy na stronie https://jptech-maszyny.pl/pily-do-drewna-stolowe-budowlane. Możemy wybierać spośród różnych modeli w zależności od materiału nad którym pracujemy.