Firmy HR i ich zadania

Malejące bezrobocie i rozkwit polskiej gospodarki są sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju kolejnych agencji pracy, firm rekrutacyjnych i wszelkiej maści działalności związanych z obszarem HR.  Czym tak właściwie te firmy się zajmują? Jakie są ich zadania i obowiązki? Dlaczego właściciele firm decydują się na korzystanie z ich usług? 

 

Czym zajmuje się Dział HR?

Najłatwiej będzie zacząć od wyjaśnienia czym właściwie jest i czym zajmuje się Dział HR. HR to skrót od pojęcia Human Resources, które z języka angielskiego oznacza Zasoby Ludzkie. Wiąże się z nim nierozłącznie pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi. Czym jest więc ZZL? To stworzenie w firmie pewnych procesów, na które składa się odpowiednie planowanie i ocena zasobów, rekrutacja, ale i zwolnienia i selekcja pracowników. To nadal nie wszystko. Kluczowe jest również odpowiednie zmotywowanie pracowników i wydobywanie z nich jak największego potencjału (a ten z kolei ma działać na sukces całego przedsiębiorstwa) czy dbanie o kwestie płacowe.

Artykuł sponsorowany: Saleswise.pl – Agencja HR

Dodatkowo, warto wspomnieć, że Dział Human Resources można podzielić na twardy i miękki. Taki podział najczęściej występuje w dużych firmach i korporacjach – zdarza się, że tam działy HR zatrudniają nawet około 70 pracowników!  

Wróćmy do Twardego HRu. To Zespół, który do swoich obowiązków może zaliczyć m.in. sporządzanie i przygotowanie umów, aneksów oraz prowadzenie akt osobowych. Oprócz tego, pilnuje spraw związanych z rozliczeniami z Urzędami Skarbowymi czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W uproszczeniu, zajmuje się głównie sprawami administracyjnymi, prawnymi i płacowymi.  

Miękki HR z kolei stara się traktować pracownika firmy jako inwestycję, o którą trzeba dbać. To wszelkie programy motywacyjne, oceny pracownicze, ale także szkolenia, kursy i odpowiednie ukierunkowanie, aby pracownik czuł się dobrze w firmie i spełniał się zawodowo. Miękki HR to również te zadania, które wiążą się z dbaniem o jak najwyższą jakość zatrudnionej kadry. Osoby pracujące w tym Zespole zajmują się też selekcją kandydatów, rekrutacją i dbaniem o odpowiedni poziom motywacji zatrudnionych pracowników. 

 

Firmy HR i ich zadania

Firmy HR – jak działają?

Skoro już wiesz czym zajmują się wewnętrzne Działy HR, łatwo możesz sobie wyobrazić czym zajmują się firmy działające w tym obszarze. Do zadań najczęściej delegowanym firmom HR można więc zaliczyć: 

  • Rekrutację managerów (szczególnie wyższego szczebla) 
  • Rekrutację specjalistów 
  • Consulting HR 
  • Coaching 
  • Wynagrodzenia i raporty płacowe. 

 

Dlaczego jednak pracodawcy decydują się na oddelegowanie tak ważnych zadań poza struktury własnego przedsiębiorstwa? Rozwojowi firm działających w obszarze rynku pracy sprzyja, jak zostało już wspomniane, malejące bezrobocie i szybko rosnące PKB. Wg raportów i estymacji Pracodawcy już kolejny kwartał z rzędu zamierzają zwiększać zatrudnienie, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach. Do tego dochodzi rosnąca świadomość pracodawców na temat wielu korzyści wynikających z outsourcingu pracowniczego. Pozwala to przede wszystkim na redukcję kosztów, wpływa na większą koncentrację w kluczowych obszarach działalności oraz na bardziej efektywny rozdział zasobów. Pracownicy HR nie poświęcając czasu np. Na selekcję wpływających aplikacji rekrutacyjnych skupiają się na działaniach, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – zwiększenia jego obrotów.  

Można więc powiedzieć, że podążamy za trendami, ponieważ szacuje się, że w USA i Europie Zachodniej już ponad 50% dużych przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing części lub całości procesów HR. Firmom nie zależy przecież na zatrudnianiu pracowników i obciążaniu spółek kosztami stałymi, a wykwalifikowani specjaliści nie postrzegają już braku etatu jako ryzyka. Wręcz przeciwnie, chętnie pracują w trybie kontraktowym. W Polsce takie zjawisko można zaobserwować np. w branży IT.