Scrum Master to przydatny certyfikat dla wielu przedsiębiorstw

Scrum i Agile są tak popularnymi strukturami, że są często źle rozumiane jako jedno i to samo. Istnieją jednak inne rozwiązania, takie jak Kanban, która jest popularną alternatywą.

Niektóre firmy wybierają nawet hybrydowy model Scrum i Kanban, który zyskał nazwę „Scrumban” lub Kanplan, czyli Kanban z zaległościami. Zarówno Scrum, jak i Kanban używają metod wizualnych, takich jak tablica scrum lub tablica kanban, aby śledzić postęp pracy. Zarówno kładą nacisk na wydajność, jak i dzielenie złożonych zadań na mniejsze części wykonalnej pracy, ale ich podejście do tego celu jest inne. Scrum koncentruje się na mniejszych iteracjach o stałej długości. Po zakończeniu okresu sprintu określane są historie lub wpisy do rejestru produktów, które można wdrożyć podczas tego cyklu sprintu. W kanban jednak liczba zadań lub prac w toku, które mają zostać zaimplementowane w bieżącym cyklu, jest najpierw ustalona. Czas potrzebny na wdrożenie tych funkcji jest następnie obliczany wstecz. Sama struktura Scrum jest prosta. Reguły, artefakty, wydarzenia i role są łatwe do zrozumienia. Jego pół-nakazowe podejście faktycznie pomaga usunąć niejednoznaczności w procesie rozwoju, zapewniając jednocześnie wystarczającą przestrzeń dla firm, aby wprowadzić do nich swój indywidualny styl. Organizacja złożonych zadań w łatwe do zarządzania historie użytkowników czyni go idealnym do trudnych projektów.

Ponadto wyraźne rozgraniczenie ról i zaplanowane wydarzenia zapewniają przejrzystość i zbiorową własność przez cały cykl rozwoju.

Szybkie publikacje motywują zespół, a użytkownicy są zadowoleni, ponieważ widzą postępy w krótkim czasie. Przyswojenie zasad Scrum może jednak zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli zespół programistów aklimatyzuje się do typowego modelu wodospadu. Koncepcje mniejszych iteracji, codziennych spotkań scrumowych, przeglądów sprintów i identyfikacji Scrum Mastera mogą być trudną zmianą kulturową dla nowego zespołu. Jednak długoterminowe korzyści znacznie przewyższają początkową krzywą uczenia się, dlatego warto zdobyć scrum master certyfikat. Sukces Scrum w opracowywaniu złożonych produktów sprzętowych i programowych dla różnych branż i dziedzin sprawia, że jest to atrakcyjna struktura do przyjęcia dla Twojej organizacji.