Rejestrowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie spółki komandytowo- akcyjnej wymaga sporej wiedzy. Spółka jest formą prawną stworzoną do realizacji zamierzeń gospodarczych.

Łączy się tutaj osobowe zaangażowanie wspólnika wraz z kapitałem. Wspólnik aktywny o komplementariusz, a ten, który dostarcza kapitał to akcjonariusz stąd właśnie taka nazwa spółki. Założenie każdego rodzaju spółki wymaga kapitału zakładowego. W tym przypadku ten kapitał wynosi 50 tysięcy złotych. Nie może być to mniejsza kwota i trzeba o tym pamiętać. Każdy komplementariusz ma prawo, ale również obowiązek do prowadzenie praw spółki. Jest on również reprezentantem spółki na mocy statutu. Jeśli chodzi o akcjonariuszy to nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Określone świadczenia są zapisane w statucie i tego taka osoba musi przestrzegać.

Co powinien zawierać statut spółki komandytowo- akcyjnej?

Jak w przypadku każdej innej spółki znaleźć się tam musi firma i siedziba spółki. Dodatkowo musi być przedmiot spółki oraz czas jej trwania. Czas uwzględniany jest tylko wtedy, kiedy jest oznaczony. Konieczne jest oznaczenie wkładów, które są wnoszone przez każdego komplementariusza, z podaniem bardzo dokładnej ich wartości. W statucie trzeba napisać, jaka jest wysokość kapitału zakładowego oraz w jaki sposób była zbierana. Konieczne jest opisane wartości nominalne akcji oraz ich liczba. Trzeba również wskazać czy są to akcje imienne czy może na okaziciela. Trzeba podać liczbę poszczególnych rodzajów akcji i wskazać związane z nimi uprawnienia. Nie można zapomnieć o imiona, nazwiskach czy nazwie firmy komplementariuszy. Dane, które znaleźć się muszą w takim statucie są bardzo ważne i trzeba dokładnie sprawdzać, co się wpisuje. W razie kontroli nie będziemy mieć wtedy żadnych problemów. Więcej informacji o spółce komandytowo-akcyjnej znajdziemy na http://spolki24.net/rejestracja-spolki-komandytowo-akcyjnej/. Z tej strony można czerpać informacje, ponieważ są pewne i sprawdzone. Wiele się z tego dowiemy na temat rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej.