Jak przebiega podłączenie budynku do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej wiąże się z wieloma formalnościami i kosztami, jednak biorąc pod uwagę zalety tego rozwiązania, doprowadzenie gazu do domu może nieść wiele korzyści w perspektywie długoterminowej – np. bezobsługowe ogrzewanie.

Wybierając dostawcę gazu lub prądu, warto porównać dostępne oferty, a korzystanie z energii będzie wtedy nie tylko wygodne, ale również tanie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem: https://poprostuenergia.pl/.

Formalności

Warto również zaznaczyć, że część kosztów i obowiązków związanych z przyłączeniem może zostać po stronie gazowni. Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do regionalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument wydawany jest bezpłatnie w ciągu 21 dni, a termin jego ważności nie może być krótszy niż 60 dni – jest to czas na zawarcie umowy o przyłączenie. W warunkach określone jest również to, czy do doprowadzenia gazu wystarczy tylko przyłącze i instalacja odbiorcza, czy też potrzebna będzie rozbudowa gazociągu.

Kluczowa odległość

W sytuacji, kiedy gazociąg znajduje się w niewielkiej odległości od działki, wystarczy tylko przyłącze gazowe, którego wykonanie leży w gestii operatora systemu dystrybucyjnego. Wszelkimi formalnościami związanymi z budową przyłącza zajmuje się wówczas przedsiębiorstwo, a rozliczenie kosztów odbywa się na zasadzie ryczałtu. Doprowadzenie gazu do domu może być jednak trudniejsze wtedy, kiedy działka jest bardziej oddalona od sieci gazowej (np. 100-200 metrów).

Podział kosztów

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ma obowiązku rozbudowy sieci na potrzeby przyłącza, a tym samym podzielenia kosztów z potencjalnym odbiorcą. Warto wtedy sprawdzić, czy w sąsiedztwie nie znajdują się inni chętni na przyłączenie gazu. Po wpłynięciu przynajmniej kilku wniosków z tego samego terenu, operator może zgodzić się na rozbudowę sieci gazowej i pokrycie części kosztów inwestycji. W takim przypadku pozostałe wydatki mogą zostać podzielone na większą liczbę przyszłych odbiorców, jednak należy liczyć się z tym, że doprowadzenie gazu do domu może przeciągnąć się w czasie.