Nowoczesne i dyskretne aparaty dla osób z ubytkiem słuchu

Współcześnie liczba osób żyjących z ubytkiem słuchu przewyższa liczbę osób żyjących z chorobą Parkinsona, padaczką, chorobą Alzheimera i cukrzycą łącznie.

Jednak pomimo powszechnego ubytku słuchu eksperci szacują, że tylko 20 procent osób potrzebujących aparatów słuchowych faktycznie je nosi. Negatywny wpływ na twoje życie towarzyskie i nastrój może Cię przerastać, zwłaszcza jeśli nie rozumiesz mowy w hałaśliwym otoczeniu. Zwiększa się również ryzyko bycia bardzo samotnym i odizolowanym od innych osób, jeśli nie nosimy aparatu słuchowego przy ubytku słuchu. Kluczem jest to, jak się czujesz. Tak czy inaczej, utrata słuchu może wpływać na to, jak postrzegają cię inni ludzie. Skorygowanie ubytku słuchu za pomocą aparatów słuchowych zmniejsza ryzyko zmniejszenia zarobków dla osób z łagodnym lub umiarkowanym ubytkiem słuchu i wiąże się z mniejszym ryzykiem utraty pracy. Kilka badań połączyło nieleczoną utratę słuchu ze zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji i ograniczonym funkcjonowaniem poznawczym. Spadek takich zdolności wydaje się największy dla tych, którzy nie noszą aparatów słuchowych w celu skorygowania ubytku słuchu. Utrata słuchu może faktycznie przyspieszyć zanik w obszarach słuchowych mózgu, utrudniając rozumienie mowy.

Dobrą wiadomością jest to, że naukowcy odkryli, że aparaty słuchowe pomagają zmniejszyć atrofię przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności słyszenia.

Dodatkowo leczenie ubytku słuchu za pomocą aparatów słuchowych może spowolnić spadek funkcji poznawczych związany z ubytkiem słuchu. Nowoczesne aparaty słuchowe są dyskretne i mają estetyczny wygląd oraz zapewniają naturalne wrażenia dla użytkowników. Aparaty słuchowe zapewniają szereg udowodnionych klinicznie korzyści dla użytkowników, w tym lepszą komunikację z otoczeniem i mniejszy wysiłek słuchowy. Co najlepsze, prawidłowe słyszenie wszystkiego pomoże ci pozostać w kontakcie z ważnymi ludźmi w twoim życiu. Jak widać korekcja ubytku słuchu za pomocą aparatów słuchowych ma wiele zalet.