Na czym polega sądowe przeprowadzenie rozwodu

Proces rozwodowy jest to postępowanie sądowe, które rozwiązuje związek małżeński. Do wszczęcia procesu rozwodowego wymaga się złożenia do właściwego sądu przez jedną ze stron wniosku o przeprowadzenie rozwodu lub unieważnienie małżeństwa.

Gdy rozwód staje się prawomocny, obie strony mogą ponownie wstąpić w związek małżeński z innymi osobami. Sądy biorą pod uwagę wiele powodów do zakończenia małżeństwa, ale muszą one być ważne i nie do naprawienia. Sędzia może również wymagać określonego czasu separacji małżonków, aby było możliwe przeprowadzenie procesu rozwodowego. Najczęstszymi powodami do zakończenia związku małżeńskiego z orzekaniem o winie są porzucenie, zdrada, przemoc domowa, oraz zaniedbywanie rodziny. Obecnie coraz więcej procesów rozwodowych odbywa się bez orzekania o winie, z powodu różnic nie do pogodzenia, co znacznie skróciło czas rozpraw sądowych i jest bardziej ugodową metodą na przeprowadzenie rozwodu. Podczas rozwodu dokonuje się również podziału majątku wspólnego, ustala opiekę nad dziećmi oraz wysokość wypłacanych alimentów na rzecz dzieci. Majątek wspólny jest zasadniczo równo podzielony między małżonków, podczas gdy każdy z małżonków zachowuje swoją odrębną własność.

Przy sprawiedliwym podziale aktywa i zarobki zgromadzone podczas małżeństwa są dzielone sprawiedliwie, ale niekoniecznie jednakowo.

Rodzic może być również zobowiązany do wypłacenia alimentów na dziecko porzuconej osoby. Wymaga się od rodziców złożenia planu rodzicielskiego lub podjęcia decyzji o opiece i odwiedzinach, albo poprzez osiągnięcie pisemnego porozumienia w trakcie mediacji, albo na rozprawie sądowej, kiedy rozwód przeprowadza się prawnie. Alimenty dosyć powszechnie muszą być egzekwowane sądownie, a kancelarie prawnicze zajmują się pomocą klientom w egzekwowaniu takich zobowiązań. Do przeprowadzenia rozwodu, podziału majątku i wyznaczenia wysokości alimentów warto zatrudnić prawnika, który posiada odpowiednie kwalifikacje i specjalizuje się w prawie rodzinnym. Powinieneś wybrać taką osobę, z którą czujesz się najbardziej komfortowo, i której w pełni możesz zaufać.