Kiedy dostaniemy skierowanie do lekarza hematologa

Hematolog to lekarz specjalizujący się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób krwi i układu krwiotwórczego.

Obejmuje to choroby nowotworowe i nienowotworowe, które wpływają na poszczególne składniki krwi, takie jak białe krwinki, czerwone krwinki lub płytki krwi, lub na narządy, które je produkują, w tym szpik kostny i śledzionę. Hematologia jest specjalizacją medycyny wewnętrznej, która często pokrywa się z onkologią, i przygotowuje lekarza internistę do diagnozowania i leczenia szerokiego zakresu powiązanych zaburzeń krwi. Hematolodzy pracują bezpośrednio z pacjentami z chorobami krwi. Jeśli zostałeś skierowany do lekarza pierwszego kontaktu, dzieje się tak dlatego, że znane lub podejrzewane zaburzenie wykracza poza umiejętności lekarza pierwszego kontaktu i skorzystałbyś z pomocy eksperta, którego specjalizacją jest nieprawidłowość w składzie krwi i układ krwiotwórczy.

Skierowanie do hematologa nie oznacza oczywiście z góry, że masz raka, ale pewne nieprawidłowości w badaniach krwi niepokoją lekarza pierwszego kontaktu.

Wśród chorób, jakie hematolog może leczyć lub uczestniczyć w leczeniu znajdują się zaburzenia krzepnięcia krwi, takie jak hemofilia, nieprawidłowości czerwonych krwinek, takie jak niedokrwistość, nowotwory krwi, takie jak białaczka, chłoniak, szpiczak mnogi lub zespoły mielodysplastyczne (MDS), zaburzenia obturacyjne, takie jak zakrzepica żył głębokich lub tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa, genetyczne zaburzenia krwi, takie jak niedokrwistość sierpowata lub idiopatyczna plamica małopłytkowa. Jednak hematologia Chorzów zajmuje się także leczeniem chorób autoimmunologicznych, takie jak reumatoidalne zapalenie naczyń, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna lub talasemia, ogólnoustrojowe zakażenia krwi, takie jak posocznica lub wstrząs septyczny, każdy stan wymagający przeszczepu szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Praktycznie wszystkie schorzenia obejmują do pewnego stopnia hematologię, biorąc pod uwagę, że badania krwi są powszechnie stosowane do ich diagnozowania lub monitorowania.