Jak działają drukarki 3D

Dokładna znajomość sprzętu drukarki 3D jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać tę ekscytującą nową technologię.

Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które wdrażasz, działają razem, więc niedostateczna znajomość sprzętu oznacza, że nie znasz jego potencjału. Pełne zrozumienie działania drukarek 3D może być dość trudne, jednak cel głównych komponentów nie jest tak trudny do zrozumienia, jak mogłoby się początkowo wydawać. Do tej pory powinieneś wiedzieć, że drukarka 3D tworzy obiekty, dodając materiał warstwa po warstwie, aż obiekt zostanie ukończony. Drukarka składa się z ramy i ma trzy osie: oś X odpowiada za ruch od lewej do prawej, oś Y to ruch od przodu do tyłu, a oś Z ruch w górę i w dół. Część zwana wytłaczarką jest instalowana na osi X, a jej funkcją jest podawanie materiału, który jest używany do utworzenia obiektu. Najniższa część samej wytłaczarki nazywa się głowicą wytłaczarki – jest to część, w której filament topi się i „wytłacza” z małego otworu o średnicy nie większej niż milimetr. Nie musisz koniecznie uczyć się o każdej części drukarki 3D, aby z niej korzystać. Jednak poznanie podstawowego sprzętu i budowy może ci pomóc, jeśli kiedykolwiek będziesz musiał rozwiązać problem. Istnieją różne typy i metody stosowane przez drukarki 3D, ale skupimy się na technice modelowania metodą topienia, która jest najbardziej rozpowszechniona wśród drukarek 3D.

Metodę tę można uznać za taką samą, jak metoda działania pistoletu do klejenia.

Metoda pistoletu klejowego polega na podgrzaniu filamentu do punktu, w którym topi się, ten topliwy materiał jest następnie umieszczany w cienkich warstwach, a obiekt tworzony jest warstwa po warstwie. Obecnie wiele firm oferuje druk 3d na zamówienie. Podczas gdy plastikowy filament nie jest składnikiem samej drukarki, jest materiałem eksploatacyjnym, który jest niezbędny do jego działania. Tak jak nie można drukować na drukarce atramentowej bez wkładów, tak samo nie można drukować bez filamentu na drukarce 3D. Istnieje wiele rodzajów materiałów dostępnych do użytku w drukarkach 3D.