Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Osoby, które otrzymują spadek lub też darowiznę, powinny złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz.

W przypadku otrzymania spadku będziemy składali formularz SD-Z2, składany jest przez najbliższych dziedziczących, będzie to małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, pasierbowie, rodzeństwo. Dokumenty należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dzięki temu nie zapłacimy podatku od otrzymanych dóbr, mogą być to zarówno środki pieniężne, jak również nieruchomości, auta czy też wiele innych przedmiotów, które należały do osoby zmarłej.

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Kiedy składamy druk SD-Z2 w urzędzie skarbowym?

Formularz podatkowy SD-Z2 dotyczy nabycia majątku poprzez dziedziczenie, zapis w testamencie, zachowek, nieodpłatne zniesienie współwłasności, może być to także darowizna, służebność czy też forma użytkowania nieodpłatnego. Dotyczy to osób, które mają obywatelstwo polskie, lub też kraju Unii Europejskiej. Zgłoszeniu mnie podlega majątek, którego łączna wartość nie przekracza 10434 zł, oraz dotyczy majątku, jaki łącznie otrzymamy w ciągu pięciu lat. W przypadku składania formularza należy przygotować potwierdzenie przelewu, może być to także przekaz pocztowy, dokumenty, które świadczą o uzyskaniu dóbr takich jak samochód, dom, pieniądze. Będą to dokumenty, które dotyczą darowizny, spadku, określamy od kogo lub też po kim otrzymujemy majątek. W dokumencie powinny znaleźć się także informacje dotyczące stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

Formularz SD-Z2 można pobrać z portalu podatkowego, podpisujemy je kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy innymi danymi autoryzującymi. W niektórych przypadkach osoby mogą dowiedzieć się o fakcie dziedziczenia po upłynięciu terminu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Wówczas powinniśmy przedstawić odpowiedni dokument, który świadczy o tym, że informacja została nam przekazana z opóźnieniem, może być to przykładowo informacja od notariusza, która będzie świadczyła jednoznacznie o spadku lub też darowiźnie. Może być to także sytuacja, która dotyczy odnalezienia innych dóbr, informacji na temat kont bankowych dostarczonych przez bank w późniejszym terminie czy też papierów wartościowych, akcji, o których możemy dowiedzieć się przy okazji otrzymywania z banków, Domu Maklerskiego różnych dokumentów, przykładowo potrzebnych do rozliczenia podatku.

Zatem osoby, które otrzymują spadek, powinny pamiętać o dokumencie sdz2 druk dostępny jest online lub też możemy uzyskać go w urzędzie skarbowym. Należy pamiętać o terminie złożenia dokumentów, oraz dołączeniu dokumentów dodatkowych, które będą świadczyły o podstawie uzyskania dóbr, pieniędzy, innych przedmiotów wartościowych.