Zagrożenie roślin uprawnych grzybami

Rośliny uprawne mogą być atakowane przez różnego rodzaju grzyby, przykładem może być septorioza, jest to grupa chorób roślinnych wywołana przez grzyby z rodzaju Septoria.

Oczywiście tego rodzaju grzyby możemy spotkać w roślinach hodowanych, w roślinach ozdobnych, warzywach czy też na drzewach. Są to oczywiście choroby które mogą powodować duże straty dlatego też jeżeli wykryjemy tego rodzaju problem należy jak najszybciej zareagować, dobrać odpowiednie fungicydy do ich zwalczania.

Zagrożenie roślin uprawnych grzybami

Septorioza roślin uprawnych

Tego rodzaju problemy możemy rozpoznać widząc na liściach roślin różnego rodzaju plamy, oczywiście w zależności od rodzajów upraw rodzaju danej rośliny uprawnej będą to nieco inne objawy. Tego rodzaju problemy rzadziej będą występowały na innych częściach roślin, przykładowo na łodygach, jednak należy pamiętać iż czasem plamy mogą zlewać się dlatego też mogą być trudne do zlokalizowania. Oczywiście możemy wykorzystać fungicydy które mogą usuwać grzyby septorioza z różnych gatunków roślin, naturalnie będziemy musieli dobrać odpowiedni środek dla danego rodzaju upraw.

Leczenie można realizować poprzez wycinanie zarażonych części roślin przykładowo liści czy też łodyg, naturalnie warto stosować także płodozmian przykładowo może być to dwuletnia przerwa w hodowli tego samego rodzaju rośliny jednorocznej. W przypadku kiedy będziemy korzystali z oprysków należy zwrócić uwagę iż powinien on dobrze zostać rozprowadzony po roślinie. Dlatego też oprysków nie powinno się wykonywać w czasie deszczu, czy też przed planowanymi opadami. Dodatkowo także opryski w czasie dni słonecznych, kiedy oprysk może szybko wyparować również mogą być niewskazane.

Tego rodzaju zagrożenie może występować także w pszenicy, w tym przypadku powinniśmy obserwować liście, ponieważ może wystąpić septorioza paskowana liści, w tym wypadku będą to długie odbarwienia na powierzchni liści pszenicy, w zależności od stadium rozwoju mogą one posiadać różne kolory, Często mogą prowadzić przykładowo do wysychania części rośliny, co będzie prowadziło do zmniejszenia plonów.